При някои жени малките срамни устни са по-големи от нормалното и създават дискомфорт при носене на бельо. Освен това дамите често изпитват неудобство от вида на интимните си части. От естетична гледна точка, видът и големината на малките лабии е въпрос на субективна оценка. В тези случаи, след консултация със специалист, може да се вземе решение за извършване на лабиопластика или намаляване и естетическо оформяне на малките лабии.

Лабиопластиката може да бъде извършена със скалпел, електронож, радионож или СО2 лазер.

Лабиопластиката освен козметична интервенция е и много сериозна и отговорна хирургична намеса, тъй като малките лабии са изключително богато кръвоснабдени. Операцията следва да се извършва от много опитни и висококвалифицирани хирурзи и акушер-гинеколози. След резекцията и оформянето на лабиите трябва да се извърши прецизна и щателна хемостаза и естетическо зашиване на раневата повърхност. Шевовете обикновено падат сами след 2-3 седмици. Операцията се извършва с лека венозна анестезия (невролептаналгезия) в комбинация с местна (крем и инфилтрация с лидокаин). Интервенцията продължава между 60 и 90 минути. Следоперативно пациентите пролежават 2-3 часа в клиниката. Работоспособността не е нарушена, но се избягват физически натоварвания и полови контакти за 1 седмица. При някои пациенти се предписват анестезиращи кремове и промивки с кислородна вода. По-късно интимната зона може да се третира с епителизиращи кремове. Крайният и желан естетичен ефект се получава след месец.

Лабиопластиката може да се извърши чрез две хирургични техники:

  • TRIM (trimming) – намаляване и оформяне (ремоделиране ) на лабиите по цялата им дължина
  • WEDGE-RESECTION – клиновидна резекция на най-изпъкналите части на двете лабии

Изборът на техника се решава след консултация и индивидуална преценка на анатомията, големината, формата и консистенцията на лабиите, а също така спрямо очакванията на пациента.

Така например ако пациентът желае да се премахне и юздичките на клитора или смята, че ръбовете на малките лабиите са по-тъмни, е по-удачно да се извърши trimming.

TRIM техниката е по-продължителна и трудоемка за оператора. Двете техники не показват разлики по отношение на възстановяване и ранни следоперативни усложнения. Макар и рядко (5-10%), като късно усложнение trim техниката може да доведе до образуване на ръбец и намалена чувствителност по хода на лабиите.

В МЦ ,,Проф. Корновски“ се работи trimming техниката, тъй като wedge техниката е обременена с висока честота на отваряне на шевовете.