В медицински център ,,Проф. Явор Корновски“ се извършва пробен кюретаж (пробно абразио), без необходимост от 3-дневен болничен престой, задължителен по здравна каса. До 1 час след интервенцията пациентката може да се прибере в дома си. Хистологичният резултат се получава в центъра след период от 14 дни. Пациентката получава официална епикриза.

Една от основните индикации е диагнозата ендометриален полип. Чрез пробно абразио със специален инструментариум в МЦ ,,Проф. Корновски“ се премахват маточни полипи под кратка анестезия. Вагинална ехография задължително се извършва след манипулацията за документиране на резултата от пробния кюретаж.

Пробното абразио (кюретаж) се извършва при продължителни маточни кръвотечения в пери- и постменопаузата с диагностична цел – хистологично изследване на кюретажния материал за вътрематочна патология. За тази цел ролята, подготовката и компетентността на патолога е от съществено значение. От правилното разчитане на хистологичния резултат (хормонален дисбаланс, предраково състояние или злокачествено заболяване) зависи правилното терапевтично поведение. При злокачествените заболявания на матката хистологичните параметри определят типа и обема на операцията, както и нейната прогноза.

В МЦ ,,Проф. Корновски ‘‘ имаме привилегията и честта да работим с едни от най-подготвените експерти-патолози в България – Доц. Весела Иванова (УМБАЛ ,,Александровска“) и д-р Димитър Методиев (Аcibadem City Clinic Oncology) .