От  1.05.2017 г в Медицински център ,,Проф.Корновски“ се предлага услугата, „Прекъсване на бременност по желание до 10 седмица на бременността“.

Процедурата се прави под кратка венозна анестезия за около 10 минути по атравматичен аспирационен метод.