ZedScan – ранна диагностика на предрак и рак на маточната шийка

Какво представлява апаратът?

ZedScan се състои от 3 компонента: docking система,чийто софтуер е включен към компютър,апарат и сензорно устройство за еднократна употреба.

С помощта на сензорното устройство на принципа на електрически импеданс се скенират 12 зони от маточната шийка и цервикалния канал,като се регистрират най-ранните изменения в клетката,преди да се установят с рутинни методи като цитонамазка. Скенират се всички слоеве от епитела и апаратът дава обективна оценка за неговото състояние. Резултатът се получава в момента на изследването,което спестява време и безпокойство на пациенките.

ZedScan е много по-чувствителен метод в сравнение с цитонамазката по отношение на диагностицирането на предракови изменения на маточната шийка-съответно 95% и 70% чувствителност на двата метода.

Резултатът от ZedScan може да бъде негативен или позитивен. При негативен резултат пациентката не се нуждае от други изследвания и подлежи на преглед след 1 год. При позитивен резултат апаратът идентифицира зони, в които има диспластични клетки. В тези случаи се налага биопсия за хистологична диагноза от конкретна зона на маточната шийка,а не произволно.

Показания и приложение на ZedScan:

  1. ZedScan може да се прилага на всички жени подлежащи на годишен профилактичен преглед,особено на тези с негативна колпоскопска находка.
  2. При пациентки с абнормна цитонамазка-IIB-IIIA групи. ZedScan определя дали се налага биопсия или не ,а ако се налага –от коя точка да бъде взета. При тази категория пациенти негативния резултат спестява много изследвания и безпокойство за определен период от време,тъй като резултатът се получава в момента на изследването.
  3. При пациентки с HPV положителни щамове.

Чрез ZedScan се определя дали има промени в клетките,които изискват хистологично уточнение или пациентката е само вирусоносител.